Daftar Guru SMA Negeri 1 Ngemplak

Daftar Guru SMA Negeri 1 Ngemplak

?

 No.  Nama Foto Jabatan Pangkat/Gol  Keterangan 
1

Drs. MOHAMMAD AMIR ZUBAIDI, M.Pd

 NIP.196412111992121001

kepsek

Kepala Sekolah

Pembina Tk 1

IV a 

2

 Dra. Tutik Mulyati, M.Pd

 NIP.196508101988032013

tutik

Waka Kesiswaan

Guru Sejarah

Pembina Utama Madya

IV d

3

 Bangun Sartono, S.Pd.M.Si.

 NIP.197302021999031007

bangun

Waka Kurikulum

Guru Fisika

 Pembina Tk 1

IV b

4

 Yuli Suryani Khomsatin, S.Pd

 NIP. 19660723 198901 2 001

yuli

Waka Sarpras

Guru Matematika

 Pembina  

IV a 

5

 Ari Tri Noeryanti, S.Sos

 NIP.19750715 201001 2 013

IMG 4620

Waka Humas

Guru SosAnt

Penata  

III c

6

St. Kristiyanto, S.Pd

 NIP.19690314 199412 1 003

kris

Waka Manajemen

Mutu

Guru Kimia

 Pembina  

IV a 

7

 Drs. Sri Mulyono

 NIP.19631104 199002 1 001

srimul

 Guru Biologi

Pembina Tk 1

IV b

8

 Dra. Darsi Nuryani, M.Pd

 NIP.19631124 199003 2 005

darsi

Guru Geografi

 Pembina Tk 1

IV b 

9

 Budiyarto, S.Pd

 NIP.19661014 199003 1 008

budiyar

Guru Seni Budaya

 Pembina  

IV a 

10

 Sri Windarti, S.Pd, M.Pd.

 NIP.19690721 199206 2 001

sriwin

Guru Kimia

 Pembina Tk 1

IV b 

11

Drs. Budi Karsono

 NIP.196211071987031009

karsono

Guru Olahraga

Pembina Tk 1

IV b

12

 Dra. Wuri Astuti

 NIP.19690512 199412 2 004

wuri

Guru Sejarah

Pembina Tk 1

IV b 

13

 Dra. Jumantini

 NIP.19650612 199412 2 001

Jumantini

 Guru 

Matematika

 Pembina  

IV a 

14

 Drs. Sugiyono

 NIP.19620412 199512 1 001

Sugiyono

 Guru 

Fisika

 Pembina  

IV a 

15

 Dra. Wiwin Setia Windiari

 NIP. 19641130 199512 2 001

wiwin  Guru Bahasa Indonesia  Pembina  

IV a 

16

 Suwandi, S.Ag

 NIP.19650815 199702 1 001

suwandi  Guru PAI  Pembina  

IV a 

17

 Drs. Slamet Wibowo

 NIP.19650518 199802 1 002

bowo  Guru BK  Pembina 

IV a

18

Drs. Heri Purwanto

 NIP.196605141995121002

heri  Guru Penjas

 

Pembina Tk 1

IV b

19

 Dra. Marhaeni Siwiraji, M.Pd

 NIP.19640914 199802 2 002

marhaeni  Guru B Ing  Pembina Tk 1

IV b 

20

 Samidi, S.Pd

 NIP. 19680411 199512 1 003

samidi  Guru B Ing  Pembina  

IV a 

 Kepala Perpustakaan
21

 Nurhita Rokhani, S.Pd

 NIP. 19730204 200003 2 005

IMG 4610  Guru Bio  Pembina  

IV a 

22

 Dra. Purwanti

 NIP.19680205 200604 2 006

purwanti Guru PPKn

Pembina  

IV a 

23

 Rohmatun, S.Pd

 NIP.19761104 200604 2 024

 Guru Eko  Penata  

III c

 

Endah Sri Wijayanti, S.Pd

NIP. 19750410 200801 2 008

Endah Guru Ekonomi Penata / III c  
24

 Triyatno, S.Pd., M.Pd

 NIP.197302072008011009

Triyatno  Guru Penjaskes Penata Tk 1

III d

  Bambang Kushartono, S.Sos
NIP. 19720223 200802 1 001
Bambang Guru Sosiologi Penata Tk 1 / III d  
25

 Juwariyah, S.Pd

 NIP.19751212 200701 2 023

 Guru B Ingg  Penata Tk 1

III d

26

 Nunung Wulan Subroto, S.Pd

 NIP.19701110 200801 2 022

Nunung  Guru PPKn  Penata Tk 1

III d

27

 Nuning Sri Widati, S.Pd

 NIP.19730531 200801 2 003

 Guru Biologi  Penata Tk 1

III d

 Kepala Laboratorium
28

 Vitri Riyanti, S.Pd

 NIP.19800811 200604 2 011

 Guru 

Matematika

Penata Tk 1

III d

29

 Munawaroh, S.Psi

 NIP.19830517 200903 2 003

 Guru BK  Penata  

III c

30

Drs. Warjito, M.Pd.

 NIP.196401122007011010

warjito

  Guru Bahasa

Indonesia

Pembina 

IV a

 31

 Sri Suryanti Fitri S, S.S

 NIP.19760923 201001 2 009

 Guru

B Jawa

Pengatur Muda

Tk 1

III b

 32

 Isbandriyah, S.S

 NIP.19730307 200801 2 008

Isbandriyah  Guru B Ingg

Penata Tk 1

III d

 33

 Dra. Endang Tri Wahyuni

 NIP.19650217 201406 2 001

 Guru Geografi

Pengatur Muda Tk 1

III b

 34

 Agung Nugroho Setyo Raharjo, S.Si

 NIP.198110142010011018

Agungn

 Guru 

Matematika

Penata Tk 1

III d

 35

  

 Agus Soleh, S.Pd., M.Pd

 NIP.19860818 200902 1 002

Agussholeh

 Guru 

Matematika

 Penata  

IIIc

 36

 Nur Jannatun, S.Pd

 NIP. 19780809 2000902 2 004

Nur janatun  Guru Sejarah  Penata

III c

37

Anton Cahyono, S.Pd

NIP. 19941027 202012 1 004

 Anton Guru B. Inggris

Penata Muda

IIIa

 
38 Fatma Sahalia, S.Pd
NIP. 19940609 202012 2 011
 Fatma Guru B. Inggris

Penata Muda

IIIa

 
 39

 Puji Suryawati, S.Pd

 NUPTK.9537752653300002

 Guru Ekonomi  Non-ASN
 40

 Kiryono, S.Pd., S.Kom

 NUPTK.5057750653200003

Kiryono

 Guru TIK

PKWU

Non-ASN
 41

 Sri Prihatin Susilaningsih,S.Pd

 NUPTK.1858759660300012

 Guru Ekonomi Non-ASN
 42

 Dwi Prasetyo, S.Pd

 NUPTK.3358758661200003

Dwipras  Guru Seni Budaya Non-ASN
 43

 Indri Rumiarsih, S.Pd

 NUPTK.6534761663300003

indri  Guru B. Jawa Non-ASN
 44

 Nur Lailatul Qodariyah, SPd.I

 NUPTK.4852765667130162

 Guru B. Arab Non-ASN
 45

 Efan Oktofa, S.Pd

 NUPTK. 5339765667131113

 Guru BP/BK Non-ASN
 46

 Handhika Ridhowati, S.Pd

 NUPTK.9737765668230132

 Guru B. Inggris Non-ASN
 47

 Ari Makmuroh, S.Pd

 NUPTK.9447765665130142

Guru B. Inggris  Non-ASN
 48

 Budi Prastyo, S.Pd.

 NUPTK. 3033767668130263

budipras  Guru Bahasa Indonesia Non-ASN
 49

 Ismanu Eko Budiyanto, S.Pdi

 NUPTK.

  Guru PAI  Non-ASN
 50

 Fajar Yogi Anggara, S.Pd

 NUPTK.

yogi  Guru Penjasorkes Non-ASN
 51

 Antar Budiarto, S.Pd

 NUPTK.

Antar Guru Sejarah  Non-ASN
 52

 Anggita Permadani, S.Pd, M.Pd

 NUPTK.

siappp cetak ukur kecil Guru Matematika  Non-ASN
 53

 Sadimin, S.Pd

 NUPTK.

sadimin Guru B. Indonesia  Non-ASN
 54

 Kurniawati Yanti Agustin, S.Pd

 NUPTK. 3150748651300073

Titin  Guru Penjasorkes  Non-ASN
 55

 Tejo Furqoni, S.Pd

 NUPTK.

tejo  Guru Matematika Non-ASN
 56

 Setiyani, S.Pd

 NUPTK. 6152751654300003

Setiani Guru Sosiologi Non-ASN
 57

 Handoko Agus Ardyawan, S.Pd

 NUPTK.

Handoko Guru Bahasa Indonesia Non-ASN
 58

 Chrisnar Amei Nastriwi, S.Pd

 NUPTK.

Amei  Guru PAK Non-ASN